Voedselveiligheid en autoriteit

Bij Green Diamonds wordt gewerkt met een vers product. Hierdoor is voedselveiligheid en hygiëne bijzonder belangrijk. De telers beschikken daarom over diverse certificaten:

Door deze certificeringen voldoet Green Diamonds aan de gewenste eisen om vrijwel elke retailer te kunnen bedienen. Kijk voor de volledige (downloadbare) lijst op de website van Growers United. Wilt u meer informatie stuur dan een e-mail aan voedselveiligheid@growersunited.nl/a>.

Certificering

Green Diamonds telers zijn allemaal GLOBAL G.A.P. gecertificeerd. Dit is het certificeringssysteem van supermarktorganisaties in Europa. Hierin zijn eisen opgenomen voor veilige, duurzaam geteelde, kwalitatief goede en traceerbare producten. Deze elementen komen ook terug in het QS certificaat, een Duits certificeringssysteem, speciaal ontwikkeld voor de groente- en fruitsector. Daarnaast vragen retailers steeds vaker naar borging van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap. Al onze telers bezitten hiervoor de module GRASP, hét toetsingskader voor de sociale paragraaf op teeltlocaties. Om de hygiëne en voedselveiligheid in onze verpakkingscentra te garanderen is Green Diamonds Packing BRC Food gecertificeerd.

Planet Proof

Planet Proof is een duurzaamheidskeurmerk en richt zich op vijf aandachtsgebieden van de Sustainable Development Goals van de United Nations: bodem, landschap & biodiversiteit, water, energie, productie & consumptie en klimaat.

De PlanetProof gecertificeerde tuinders, telers en verwerkers voldoen aan bovenwettelijke eisen voor onder meer schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf en circulaire afvalverwerking en recycling.

Kwaliteitscontrole

Controleurs controleren onze producten op kwaliteit, verzorging en houdbaarheid. De keurrapporten delen zij met de telers en de verkoopafdeling. Zij rapporteren en doen aanbevelingen aan de telers om de kwaliteit en houdbaarheid te verbeteren. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de klachtafhandeling.

Meer onderwerpen

Teler-netwerken, vinger aan de pols

Voor alle Green Diamonds telers is een nauwe samenwerking cruciaal. Ze vormen een hecht netwerk. Iedere teler brengt een eigen expertise mee, daardoor staan ze samen sterk. Ze verbeteren elkaars bedrijfsvoering en houden focus op kwaliteit. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring, speelt ook het continu blijven investeren in nieuwe teelttechnieken een belangrijke en noodzakelijke rol.

Lees meer

De 30-dagen-afspraak

Van bloem tot consumptie gaat een komkommer dertig dagen mee. Binnen deze kleine vier weken moet de komkommer tot een volwassen product groeien, worden geoogst, verpakt, verhandeld, getransporteerd en uiteindelijk geconsumeerd.

Lees meer

Je hebt komkommers en je hebt Green Diamonds

Gegarandeerde kwaliteit, betrouwbaarheid èn een smaakvol product is vanzelfsprekend voor onze telers. Ze houden voortdurend rekening met de wensen van afnemers en consumenten en spelen hier flexibel op in. Dit levert 10 maanden per jaar een uniform product op van constante kwaliteit.

Lees meer

Supply Chain: snel schakelen

In de versmarkt is snelheid cruciaal. Hoe langer de keten duurt van pluk tot consument, hoe meer verlies van kwaliteit ‘onderweg’. Green Diamonds levert daarom via hun ketenpartners direct aan retailers. Geen eindeloze transporten en overslag.

Lees meer

LetsGrow: online kennis delen

Bij Green Diamonds wordt er vertrouwd op ‘ innovatieve automatisering in de kas’ die haar dienst inmiddels ruimschoots bewezen heeft. LetsGrow is een applicatie om teeltgerelateerde gegevens te registreren en analyseren. Het kasklimaat, gewas, arbeid en het energieverbruik worden in de applicatie inzichtelijk gemaakt.

Lees meer