Voedselveiligheid en autoriteit

Bij Green Diamonds wordt gewerkt met een vers product. Hierdoor is voedselveiligheid en hygiëne bijzonder belangrijk. De telers beschikken daarom over diverse certificaten:

Door deze certificeringen voldoet Green Diamonds aan de gewenste eisen om vrijwel elke retailer te kunnen bedienen. Kijk voor de volledige (downloadbare) lijst op de website van Growers United. Wilt u meer informatie stuur dan een e-mail aan voedselveiligheid@growersunited.nl.

Certificering

Green Diamonds telers zijn allemaal GLOBAL G.A.P. gecertificeerd. Dit is het certificeringssysteem van supermarktorganisaties in Europa. Hierin zijn eisen opgenomen voor veilige, duurzaam geteelde, kwalitatief goede en traceerbare producten. Deze elementen komen ook terug in het QS certificaat, een Duits certificeringssysteem, speciaal ontwikkeld voor de groente- en fruitsector. Daarnaast vragen retailers steeds vaker naar borging van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap. Al onze telers bezitten hiervoor de module GRASP, hét toetsingskader voor de sociale paragraaf op teeltlocaties. Om de hygiëne en voedselveiligheid in onze verpakkingscentra te garanderen is Green Diamonds Packing BRC Food gecertificeerd.

Planet Proof

Planet Proof is een duurzaamheidskeurmerk en richt zich op vijf aandachtsgebieden van de Sustainable Development Goals van de United Nations: bodem, landschap & biodiversiteit, water, energie, productie & consumptie en klimaat.

De PlanetProof gecertificeerde tuinders, telers en verwerkers voldoen aan bovenwettelijke eisen voor onder meer schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf en circulaire afvalverwerking en recycling.

Kwaliteitscontrole

Controleurs controleren onze producten op kwaliteit, verzorging en houdbaarheid. De keurrapporten delen zij met de telers en de verkoopafdeling. Zij rapporteren en doen aanbevelingen aan de telers om de kwaliteit en houdbaarheid te verbeteren. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de klachtafhandeling.