Voedselveiligheid en autoriteit

Bij Green Diamonds wordt gewerkt met een vers product. Hierdoor is voedselveiligheid en hygiëne bijzonder belangrijk. De telers beschikken daarom over diverse certificaten:

Door deze certificeringen voldoet Green Diamonds aan de gewenste eisen om vrijwel elke retailer te kunnen bedienen. Kijk voor de volledige (downloadbare) lijst op de website van Growers United. Wilt u meer informatie stuur dan een e-mail aan voedselveiligheid@growersunited.nl/a>.

Certificering

Green Diamonds telers zijn allemaal GLOBAL G.A.P. gecertificeerd. Dit is het certificeringssysteem van supermarktorganisaties in Europa. Hierin zijn eisen opgenomen voor veilige, duurzaam geteelde, kwalitatief goede en traceerbare producten. Deze elementen komen ook terug in het QS certificaat, een Duits certificeringssysteem, speciaal ontwikkeld voor de groente- en fruitsector. Daarnaast vragen retailers steeds vaker naar borging van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap. Al onze telers bezitten hiervoor de module GRASP, hét toetsingskader voor de sociale paragraaf op teeltlocaties. Om de hygiëne en voedselveiligheid in onze verpakkingscentra te garanderen is Green Diamonds Packing BRC Food gecertificeerd.

Planet Proof

Planet Proof is een duurzaamheidskeurmerk en richt zich op vijf aandachtsgebieden van de Sustainable Development Goals van de United Nations: bodem, landschap & biodiversiteit, water, energie, productie & consumptie en klimaat.

De PlanetProof gecertificeerde tuinders, telers en verwerkers voldoen aan bovenwettelijke eisen voor onder meer schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf en circulaire afvalverwerking en recycling.

Kwaliteitscontrole

Controleurs controleren onze producten op kwaliteit, verzorging en houdbaarheid. De keurrapporten delen zij met de telers en de verkoopafdeling. Zij rapporteren en doen aanbevelingen aan de telers om de kwaliteit en houdbaarheid te verbeteren. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de klachtafhandeling.

Meer onderwerpen

Green Diamonds

Met een teeltoppervlakte variërend van 31 tot 43 hectare per seizoen en acht moderne teeltlocaties is Green Diamonds dé specialist in het topsegment komkommers.

Lees meer

Kwaliteitssegment komkommers

Green Diamonds blijft continu investeren in nieuwe teelttechnieken om het teeltproces te blijven optimaliseren. Van bloem tot consumptie gaat een komkommer dertig dagen mee. Binnen deze tijd moet de komkommer uitgroeien tot een volwassen product, worden geoogst, verpakt, verhandeld, getransporteerd en uiteindelijk geconsumeerd. Hoe minder dagen de komkommer nodig heeft om plukrijp te worden, hoe langer de houdbaarheid in de keten is, zodat de consument een optimaal product koopt.

Lees meer

Duurzaamheid

Wat is duurzaamheid? Voor ons betekent het: de impact van de teelt en het verpakken van onze producten op het milieu verkleinen. En de gezondheid en welzijn van de consument en onze medewerkers te vergroten. Dat doen we onder andere door zo min mogelijk energie en water te gebruiken bij de teelt, nieuwe bestemmingen te zoeken voor alle afvalstromen én goed voor onze medewerkers te zorgen. Zodat nu én in de toekomst miljoenen consumenten iedere dag kunnen genieten van heerlijke, gezonde en duurzaam geteelde komkommers

Lees meer

Verpakken

De komkommers van Green Diamonds worden volgens de hoogste voedselveiligheidseisen centraal gesorteerd en verpakt in de nieuwe verpakkingshal van Growers United.

Lees meer

Onze telers

De telers van Green Diamonds komkommers zijn toekomstgerichte vakspecialisten die voor 100% achter hun product staan. Echte vakmensen! Een hechte groep telers, waar iedereen zijn eigen expertise en ervaring meebrengt. Dit houdt ons scherp!

Lees meer

Contact

Green Diamonds is een van de merken van Growers United U.A.. Deze organisatie is verantwoordelijk
voor de verkoop en marketing van het product.

Lees meer