Verkoop: afspraken die renderen!

Green Diamonds is een van de merken van Growers United U.A.. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de verkoop en marketing van het product.

Goede kwaliteit voor een eerlijke prijs; Green Diamonds kiest voor een eerlijke handel en een duurzaam beleid, waarbij gezocht wordt naar ketenpartners voor een lange termijn samenwerking.

Er zijn verschillende opties voor prijsafspraken, afgestemd op de afnemers en uitgaande van een continue productie, 10 maanden lang. Dit is zowel voor de teler als de afnemer interessant en zorgt voor een vast rendement en betrouwbare levering.

Telers zijn blij dat er geen grote schommelingen in hun risico’s plaatsvinden.

Afnemers zijn blij dat de kwaliteit en beschikbaarheid gedurende het seizoen op peil is en ze weten waar ze aan toe zijn.

Afspraken en/of contracten worden direct met Growers United gemaakt.
Voor meer informatie over beschikbaarheid en prijzen neem contact op met:

Mariëtte van der Linden

Meer onderwerpen

Teler-netwerken, vinger aan de pols

Voor alle Green Diamonds telers is een nauwe samenwerking cruciaal. Ze vormen een hecht netwerk. Iedere teler brengt een eigen expertise mee, daardoor staan ze samen sterk. Ze verbeteren elkaars bedrijfsvoering en houden focus op kwaliteit. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring, speelt ook het continu blijven investeren in nieuwe teelttechnieken een belangrijke en noodzakelijke rol.

Lees meer

De 30-dagen-afspraak

Van bloem tot consumptie gaat een komkommer dertig dagen mee. Binnen deze kleine vier weken moet de komkommer tot een volwassen product groeien, worden geoogst, verpakt, verhandeld, getransporteerd en uiteindelijk geconsumeerd.

Lees meer

Je hebt komkommers en je hebt Green Diamonds

Gegarandeerde kwaliteit, betrouwbaarheid èn een smaakvol product is vanzelfsprekend voor onze telers. Ze houden voortdurend rekening met de wensen van afnemers en consumenten en spelen hier flexibel op in. Dit levert 10 maanden per jaar een uniform product op van constante kwaliteit.

Lees meer

Supply Chain: snel schakelen

In de versmarkt is snelheid cruciaal. Hoe langer de keten duurt van pluk tot consument, hoe meer verlies van kwaliteit ‘onderweg’. Green Diamonds levert daarom via hun ketenpartners direct aan retailers. Geen eindeloze transporten en overslag.

Lees meer

LetsGrow: online kennis delen

Bij Green Diamonds wordt er vertrouwd op ‘ innovatieve automatisering in de kas’ die haar dienst inmiddels ruimschoots bewezen heeft. LetsGrow is een applicatie om teeltgerelateerde gegevens te registreren en analyseren. Het kasklimaat, gewas, arbeid en het energieverbruik worden in de applicatie inzichtelijk gemaakt.

Lees meer