Kwaliteitssegment komkommers

Green Diamonds blijft continu investeren in nieuwe teelttechnieken om het teeltproces te blijven optimaliseren. Van bloem tot consumptie gaat een komkommer dertig dagen mee. Binnen deze tijd moet de komkommer uitgroeien tot een volwassen product, worden geoogst, verpakt, verhandeld, getransporteerd en uiteindelijk geconsumeerd. Hoe minder dagen de komkommer nodig heeft om plukrijp te worden, hoe langer de houdbaarheid in de keten is, zodat de consument een optimaal product koopt.

Door de optimalisatie van de hogedraad-teeltmethode, te pionieren met herbeworteling, met behulp van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en bio-dynamische voeding ontstaat een perfect product. De beste in zijn soort.

Hogedraad-teeltmethode
Met acht moderne teeltlocaties is Green Diamonds dé specialist in het topsegment komkommers. ’Als telers van de hogedraad-teeltmethode staat innovatie centraal bij ons, waar de focus ligt op een zo kort mogelijke uitgroeiduur. Met als resultaat dat de komkommer na gemiddeld 15 dagen klaar is om te oogsten. Bij de traditionele teelt duurt dit proces gemiddeld 22 dagen. Deze unieke teeltmethode wint zo zeven waardevolle extra dagen om de komkommer bij de consument te krijgen. Door een langere houdbaarheid in de keten, koopt de shopper een extra vers product.

Ergonomisch oogsten
Onze telers halen de kop niet uit de plant, waardoor de plant doorgroeit. Hierdoor zijn de te oogsten komkommers allemaal op een vaste hoogte bereikbaar voor de plukkers. Dat maakt het oogsten ergonomisch verantwoord.

Optimaliseren processen
Bij Green Diamonds vertrouwen we op ‘innovatieve automatisering in de kas’. LetsGrow helpt ons hierbij. Dit is een applicatie om teeltgerelateerde gegevens te registreren en te analyseren. Het kasklimaat, gewas, arbeid en het energieverbruik worden in de applicatie inzichtelijk gemaakt. LetsGrow zet vervolgens de data om in waardevolle informatie om processen te optimaliseren.