GD-Combinatie Teeltmethode®: decenia aan ervaring

Bij Green Diamonds worden de beste komkommers geteeld, in ruim 22 ha kassen. Ze ontwikkelen zich middels de GD-Combinatie Teeltmethode®.

Hierbij wordt de kop niet van de plant gehaald. De plant groeit dus door, in tegenstelling tot traditionele teelt. De volwassen exemplaren zijn op een vaste hoogte voor de plukkers bereikbaar. Dat maakt het oogsten ergonomisch verantwoord.

Door de techniek van herbeworteling toe te passen wordt de teelt niet onderbroken gedurende het seizoen. De kwaliteit van Green Diamonds is daarom 10 maanden lang consistent en altijd even goed. Maar het allerbelangrijkst: ononderbroken beschikbaar!

Voordelen van herbeworteling

  • De teelt ligt gedurende het seizoen niet stil
  • Geen afvoer van planten
  • Geen aanschafkosten nieuwe planten
  • Leveringszekerheid voor de retailer
  • Vlakkere en efficiëntere arbeidsfilm

De levensduur van een komkommer is 30 dagen, van het bloemetje tot consumeren. Door de GD-Combinatie Teeltmethode®, een gecontroleerde klimaatsturing, een slimme raskeuze en het ‘dunnen’ van de plant wordt de teeltperiode aanzienlijk korter. Om deze reden kan Green Diamonds altijd verse komkommers garanderen. Dit verhoogt het rendement voor zowel teler, afnemer en retailer. Ook geeft deze teeltmethode een verdubbeling van droge stof in de komkommer, dit maakt hem knapperiger en smaakvoller!

Meer onderwerpen

Teler-netwerken, vinger aan de pols

Voor alle Green Diamonds telers is een nauwe samenwerking cruciaal. Ze vormen een hecht netwerk. Iedere teler brengt een eigen expertise mee, daardoor staan ze samen sterk. Ze verbeteren elkaars bedrijfsvoering en houden focus op kwaliteit. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring, speelt ook het continu blijven investeren in nieuwe teelttechnieken een belangrijke en noodzakelijke rol.

Lees meer

De 30-dagen-afspraak

Van bloem tot consumptie gaat een komkommer dertig dagen mee. Binnen deze kleine vier weken moet de komkommer tot een volwassen product groeien, worden geoogst, verpakt, verhandeld, getransporteerd en uiteindelijk geconsumeerd.

Lees meer

Je hebt komkommers en je hebt Green Diamonds

Gegarandeerde kwaliteit, betrouwbaarheid èn een smaakvol product is vanzelfsprekend voor onze telers. Ze houden voortdurend rekening met de wensen van afnemers en consumenten en spelen hier flexibel op in. Dit levert 10 maanden per jaar een uniform product op van constante kwaliteit.

Lees meer

Supply Chain: snel schakelen

In de versmarkt is snelheid cruciaal. Hoe langer de keten duurt van pluk tot consument, hoe meer verlies van kwaliteit ‘onderweg’. Green Diamonds levert daarom via hun ketenpartners direct aan retailers. Geen eindeloze transporten en overslag.

Lees meer

LetsGrow: online kennis delen

Bij Green Diamonds wordt er vertrouwd op ‘ innovatieve automatisering in de kas’ die haar dienst inmiddels ruimschoots bewezen heeft. LetsGrow is een applicatie om teeltgerelateerde gegevens te registreren en analyseren. Het kasklimaat, gewas, arbeid en het energieverbruik worden in de applicatie inzichtelijk gemaakt.

Lees meer